Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:45:10+01:00
W republice rzymskiej ustrój polityczny był zbliżony do ateńskiej demokracji. O większości sprawach decydowało zgromadzenie obywateli. W starożytnym Rzymie obywatelstwo mogli mieć tylko mężczyźni, mieszkający na terenie Italii; mężczyźni zamieszkujący prowincje nie mogli mieć obywatelstwa rzymskiego. Głównym organem władzy był Senat czyli rada, w której zasiadali dożywotnio byli urzędnicy. Przyjmowali oni posłów innych pańśtw lub zawierali traktaty. Najwyższym urzędnikiem cywilnym i wojskowym wybieranym na roczną kadencję był konsul. Zawsze było dwóch konsuli równocześnie. Jedynie większą władzę w republice rzymskiej od konsula miał dyktator - urząd nadzwyczajny, powoływany w razie zagrożenia państwa. Dyktatorem nie można było być dłużej niż pół roku. Sądy w mieście i na terenie Italii sprawowali Pretorzy. Obroną ludności biedniejszej przed samowolą wysokich urzędników byli trybuni ludowi. Cenzor - wybierany raz na 5 lat sporządzał listę członków senatu. W prowincjach rządzili urzędnicy zwani namiestnikami. Zostawali nimi byli konsulowie i pretorzy, którym na trzy lata przydzielano prowincje. Namiestnicy mieli ogromną władzę nad podległą im ludnością. Znani byli z chciwości, nie wahali się bowiem okradać ze skarbów świątyń i mieszkańców prowincji.