Odpowiedzi

2009-11-26T18:51:49+01:00
Psalm 6
Autor powyższego psalmu prosi Boga o miłosierdzie oraz o pomoc w uchronieniu przed wrogami. Bóg w tym psalmie ma następujące cechy, jest: wszechmogący, litościwy, udziela zawsze pomocy ludziom, ingeruje w ich życie zawsze wtedy, gdy tego potrzebują.

Psalm 144
Jego adresatem byl sam Bog, a w jego tresci autor ukazal milosc, oddanie - Chwalił Boga. Podmiot liryczny w tym psalmie uważą Boga jako opokę i wszechmogącego Stwórce. Wierzy, ze tylko on moze zagwarantowc zycie wiecze. Poprzez ten psalm oddaje mu chwałę i cześć. Liczy rownież na miłość i poparcie Boga. Psalm 144 nalezy do psalmow pochwalnych tak samo jak i psalm 6.

Psalm-liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej, którego adresatem jest zazwyczaj Bóg, rzadziej istota ludzka. Wyróżnia się psalmy: błagalne, prorocze, pochwalne,dziękczynne, patriotyczne, pokutne, żałobne.