Pionowo w górę wyrzucono kamień o masie 2 kg nadając mu szybkość
początkową 40 m/s. Oblicz na jaką wysokość wzniesie się kamień, jeŜeli
na pokonanie oporów ruchu stracił on 20% początkowej energii
kinetycznej

0,8 Ek = Ep
mv²/2 = mgh
v²/2 = gh
h = v²/2g
h = 40²/20 = 80m

nie zozumiem tego :/ gdzie w tym jest to 20%? a to 0,8 to skąd?


1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T21:56:23+02:00