Błaaagam.
1. Zapisz w postaci jednej potęgi:
(a do potęgi -3 * a do potęgi piątej) do potęgi -2 : a do potęgi -4 = ??

2. Dla liczb x= 3 - pierwiastek z 5, y = 3 + pierwiastek z 5. Oblicz.
a) iloczyn x i y
b) iloraz x i y
c) różnicę kwadratów x i y

3. Zapisz w postaci ułamka zwykłego liczbę 1,8 (2)

4. Jak zmieniło się pole prostokąta jeśli jeden bok skrócono o 20 %, a drugi wydłużono o 10%.

BARDZO PROSZĘ O POMOC....

* - mnożenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:57:21+01:00
1)
(a do pot.-3 *a do pot. 5) do pot. -2 : a do pot. -4 = (a do pot. 2) do pot. -2 : a do pot. -4 = a do pot. -4 : a do pot. -4 = a do pot.0 = 1

2)
(3-√5)(3+√5)=9-5=4

3)
1,8(2)= 1 i 8/10 + 1/10*2/9= 1 i 8/10 + 2/90= 1 i 72/90 + 2/90 = 1 i 74/90 = 1 i 37/45

4)
0,8a*1,1b=0,88ab
pole zwiekszyło się 0,88 razzy