Pionowo w górę wyrzucono kamień o masie 2 kg nadając mu szybkość
początkową 40 m/s. Oblicz na jaką wysokość wzniesie się kamień, jeŜeli
na pokonanie oporów ruchu stracił on 20% początkowej energii
kinetycznej.nie rozumiem tego, gdzie to 20%? skąd 0,8 ?

0,8 Ek = Ep
mv²/2 = mgh
v²/2 = gh
h = v²/2g
h = 40²/20 = 80m

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T21:52:53+02:00
Ciało straciło 20% energii na pokonanie oporów ruchu. Pozostałe 80% zostało więc zmienione z energii kinetycznej na potencjalną.