1.co oznaczają przy jednostkach wielkości fizycznych przedrostki
~kilo-
~deka-
~decy-
~mikro? (podaj odpowiednie mnożniki)

2.Zmień jednostki czasu:
~ 2 kwadranse na godziny,minuty i sekundy

3 Wymień jednostki służące do pomiaru ciśnienia

4 Oblicz jakie ciśnienie wywiera woda na dno szklanki,jeżeli oddziałuje na nie siłą nacisku równą 2N.Pole powierzchni dna szklanki wynosi 20cm ².(Pamiętaj o zamianie jednostek)

5 Który termometr-lekarski czy zaokienny-ma większy zakres pomiarowy,a który ma większą dokładność ?

6 Ciężar samochodu osobowego wynosi 9000N.Jaka jest masa tego samochodu ?

7 Masa kosmonauty za Ziemi wynosiła 90 kilogramów.Jaka będzie na księżycu , a jaka na Marsie ?

8 W ciągu 15 minut samochód przejechał 20 kilometrów.Podaj z jaką szybkością się poruszał?

9 Jakie czynności należy wykonać ,aby wyznaczyć gęstość monety o nominale 5 zł ?


10 Oblicz gęstość kostki o objętości 1cm ³,wiedząc że jej masa równa jest 30 gramów.

3

Odpowiedzi

2009-11-26T18:51:42+01:00
1.kilo - 1000
deka - 10
decy - 0,1
mikro - 0,000001
2. 0,5h
30 minut
1800 sekund
2009-11-26T18:52:40+01:00
2:
na godziny: 0,5 godziny
na minuty : 30 min
na sekundy: 1800 sek
8. 15:20=0,75 km/min

2009-11-26T19:08:48+01:00
~kilo- 1000
~deka- 100
~decy- 10
~mikro - 10 do potęgi -6

2. 2 kwadranse to 0,5 h , 30 minut, 1800s.


3 jednostki służące do pomiaru ciśnienia: podstawowa to Paskale [Pa], może być np, hPa.

4 Oblicz jakie ciśnienie wywiera woda na dno szklanki,jeżeli oddziałuje na nie siłą nacisku równą 2N.Pole powierzchni dna szklanki wynosi 20cm ².(Pamiętaj o zamianie jednostek)
20 cm 2 = 0,002m2
P = F/s
P = 20 N / 0,002m2
P= 0,2 Pa ..

6. masa samochodu wynosi 900 kg.
8. 15 min = 0,25 h
v = s/t
v= 20 km / 0,25 h
v= 80 km/h

9. 1. sprawdzić masę i objętość.
10. d = m/V
d = 30 g / 1 cm3
d = 30g/cm3