Odpowiedzi

2009-05-23T22:57:50+02:00
Odległość między L i K jest podana. to 10 cm
a)
obliczam odległość x=LM:
kąt K dzielę dwusieczną, otrzymuję 2 trójkąty prostokątne z kątami 60 i 30 stopni. Punkt przecięcia odcinka LM z dwusieczną oznaczam jako N.
cos kąta KLN(30)=(1/2x)/LK
1/2x=LK*cos30
x=2*10*∀3/2
LM=10√3 cm

b)odległość punktu M od prostej KL
z punktu M prowadzę prostą prostopadłą do prostej KL, oznaczam punktem P, otrzymuję trójkąt prostokątny KMP, odcinek MP jest odległością punktu M od prostej KL. Należy tu zauważyć podobieństwo trójkąta KMN i KMP, szukany odcinek MP jest równy odcinkowi MN, czyli połowie obliczonej długości LM, = 5√3
-czyli odległość punktu M od prostej KL wynosi MP=5√3 cm.
2 2 2
  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T23:08:29+02:00
Yyyy=/
K to nie kąt ale raczej chodzi o ∢LKM
odległość między L i K to dlugoć odcinka |KL|, która jak wynika z zadania =10cm
odległość M od prostej przechodzącej przez odcinek |LK|?
sinα=|DM|/|KM|
|DM|=|KM|*sinα
|DM|=10cm*sin60°
|DM|=5√3cm
1 1 1