Odpowiedzi

2009-11-26T20:20:27+01:00
Pierwszym zjawiskiem, który daje nam widzieć Karola Wielkiego jako jednego z twórców Europy Łacińskiej jest terytorialny zasięg jego panowania oraz typ jego władzy zwierzchniczej którą sprawował po odrodzeniu cesarstwa na zachodzie.
Jego władza obejmowała terytoria od Marchii Hiszpańskiej, poprzez Galię, Burgundię aż do Ziem na wschód od Renu gdzie wówczas rozciągały się plemienne księstwa Germańskie.
We Włoszech Karol Wielki sprawował władzę nad dawnym Królestwem Longobardów i sprawował opiekę nad Państwem Kościelnym.
Oznaką zjednoczenia ogromnej większości Łacińskiego Zachodu i zbudowania zwierzchnictwa nad królestwami oraz księstwami i ludami była cesarska Koronacja Karola Wielkiego.
Cesarstwo Rzymskie które zostało w roku 800 odnowione było czymś więcej niż cesarstwem Zachodu.
Rozciągało się także na tereny które leżały poza Limesem czyli granicą cesarstwa ba Renie i Dunaju. Polityczna jedność jakkolwiek byłaby ważna nie okazała się jednak tak trwała jak jedność kultury Zachodu.
Cesarz zarządzał reformy zawszę tam gdzie sięgała jego władza.
2009-11-26T20:33:59+01:00
Zostal tak nazwany ponieważ zawdzieńczyl to swoim dokonaniom dyplowatycznym i militarnym