Odpowiedzi

2009-11-26T21:03:45+01:00
Http://zadane.pl/zadanie/105530
Ten sam wątek.. Nie zakładaj 2 takich samych, bo to już jest drugi..
2009-11-26T21:17:51+01:00
Zawód technik leśnik można zdobyć ucząc się w jednym z 13 w Polsce, 5 - letnim Technikum Leśnym lub zdawać egzaminy ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania przed Komisją Eksternistyczną. Leśnik zwany też leśniczym jest bardzo przydatny gdyż dba o rownowagę w lesie.