1.Wpisz w puste miejsce odpowiedni jednomian.

a) 2ab*5b =......
b) 6xy³* ½ = .......
c) 3c*.....=9c³
d) 5ab²bc*....... =15a²b²c²
e) ......... *8pq²=4p²q²
f) .......... *12k³ =3k(5)x(5)r ( w nawiasie do ktorejs potegi )
2.zapisz wyrazenia algebraiczne zgodnie z podpisami ( przyjmij ze wszystkie liczby sa dodatnie )!

a) liczba o 6 wieksza od iloczynu a i b
b) liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b
c) liczba 7 razy wieksza od iloczynu liczb x² i y²
d) liczba o 3 wieksza od kwadratu liczby y
e) kwadrat liczby 0 3 wiekszej od liczby y
f) liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x
g) 5% liczby n
h) liczba o 7% wieksza od liczby n
i) liczba o 21% mniejsza od liczby k

3. Zapisz w jaknajprostszej postaci:

a) 3x-2xy+5x =
b) 7a²+2a²x-9a²+2a²=
c) 3ab-a³b-8ba =
d) 2x²y-3,5xy²-1,5x²y-3xy²+4xy²-4xy²=
e) (5x-7y) - (3y-7x) =
f) -(a-2b)-2(b-2a)
g)3(x-2y)-2(y-3x)


1

Odpowiedzi

2009-11-26T19:10:29+01:00
A) 2ab*5b =10ab²
b) 6xy³* ½ = 3xy³
c) 3c*3c²=9c³
d) 5ab²bc*3ac*1/b =15a²b²c²
e) 1/2p *8pq²=4p²q²
f) *12k³ =3k(5)x(5)r ( w nawiasie do ktorejs potegi ) jak do którejś?


a) liczba o 6 wieksza od iloczynu a i b 6+ab
b) liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b a+b/2 (całośc przez 2)
c) liczba 7 razy wieksza od iloczynu liczb x² i y² 7x²y²
d) liczba o 3 wieksza od kwadratu liczby y 3+y²
e) kwadrat liczby 0 3 wiekszej od liczby y
f) liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x x²/3
g) 5% liczby n 0,05n
h) liczba o 7% wieksza od liczby n 0.07 +n
i) liczba o 21% mniejsza od liczby k k-0,21a) 3x-2xy+5x =8x-2xy
b) 7a²+2a²x-9a²+2a²= 2a²
c) 3ab-a³b-8ba = -5ab -a³b
d) 2x²y-3,5xy²-1,5x²y-3xy²+4xy²-4xy²= 0,5x²y-2,5xy²
e) (5x-7y) - (3y-7x) = 12x-10y
f) -(a-2b)-2(b-2a) = -a+2b-2b+4a=5a
g)3(x-2y)-2(y-3x) = 3x-6y-2y+6x = 9x -4y
7 3 7