Dana jest funkcja y=9x-3
1.Określ czy funkcja jest rosnąca czy malejąca
2. oblicz miejsce zerowe
3. podaj punkt przecięcia z osią y
4. napisz wzór innej funkcji o wykresie równoległym do danej (czyli do y=9x-3)
5. Oblicz wartość funkcji dla argumentu 1/7(ułamek)
6. Oblicz dla jakiego argumentu wartość funkcji = 10

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:50:26+01:00
1. rosnąca bo a>0
2.miejsce zerowe jest jedno =1/3 (jedna trzecia) - ułamek
3. -3
4. żeby była równoległa a musi być takie samo, b nieważne, czyli np y=9x +6
5. -1 i 5/7 (- jeden i pięć siódmych) - ułamek
6.13/9 (trzynaście dziewiątych) - ułamek