Odpowiedzi

2009-11-26T19:16:18+01:00
MARSZ
Jest to taniec pochodzący z Niemiec,komponowany w metrum parzystym(cztery czwarte).Charakterystyczne dla marsza są punktowane lub triole rytmy.
Marsze towarzyszą paradom wojskowym oraz różnym podniosłym uroczystościom,jak pogrzeb czy ślub.W zależności od charakteru mogą mieć tempo żywe lub dostojne.Mają zwykle formę PIEŚNI ZWROTKOWEJ lub TRZYCZĘŚCIOWEJ ABA.
Wśród marszy stylizowanych najbardziej znanym jest Marsz żałobny Fryderyka Chopina i marsz weselny Feliksa Mendelssohna.

WALC
Walc pochodzi prawdopodobnie od austriackiego tańca ludowego-lendlera.Istnieje wiele odmian tego tańca bardzo zróżnicowanych pod względem tempa,na przykład szybki walc wiedeński,wolny walc angielski.Metrum jest jednak zawsze trójdzielne(¾) i podstawowy rytm ten sam,z akcentem na mocnej części taktu.
Walce mogą być pojedynczymi kompozycjami zbudowanymi w formie pieśni.Często tworzą wiązanki złożone z kilki tańców o wolniejszych i szybszych tempach.Tańczone są parami,charakterystyczne w obrotach.
Walc stał się bardzo popularnym tańcem zarówno towarzyskim,jak i stylizowanym.Mistrzami w komponowaniu walców użytkowych była wiedeńska rodzina Straussów.Walce stylizowane,grywane w salonach i na koncertach komponował miedzy innymi Fryderyk Chopin.

POLSKA
Polska jest narodowym tańcem czeskim,ale jej rytm spotyka się także w polskiej muzyce ludowej.Jako taniec towarzyski osiągnęła popularność w całej Europie.
Tańczona jest w szybkim tempie,parami w półobrotach,w takcie(dwie czwarte).Polka(obok walców)komponował wiedeńczyk Jan Strauss,a także kompozytor czeski Bedrich Smetana.


Jest na 100% dobrze bo chodziłam do szkoły muzycznej ;DD

Jak chcesz to mogę Ci podać jeszcze więcej ;D