Odpowiedzi

2009-11-26T19:13:17+01:00
Oblicz wartość wyrażenia dla a=2, b=-1, c=¼
¼=0,25

a)¼(ab+bc+ac)=¼ab+¼bc+¼ac=¼*2*-1+¼*-1*¼+¼*2*¼=½-1/16+⅛=-8/16-1/16+2/16=-7/16
b)4c+b+10a+15:5=4*¼+(-1)+10*2+3=1-1+20+3=23
c)(a-2b)(1:c):8=(a-a/c-2b-2b/c):8=(2-2/0,25-2*-1-2*-1/0,25):8=(2-8+2-(-1)/0,25):8=(2-8+2+4):8=0:8=0
2009-11-26T19:23:03+01:00
A) 1/4(ab+bc+ac)=1/4ab+1/4bc+1/4ac=1/4×2×(-1)+1/4+1/4×2×1/4=-1/2+(-1/16)+1/8=-8/16+(-1/16)+2/16=-9/16+2/16=-7/16
b) 4c+b+10a+15:5=4×(-1)+(-1)+10×2+3=-4+(-1)+23=-5+23=18