Odpowiedzi

2009-11-26T19:03:43+01:00
81pi=pi r kwadrat/pi
81=r kwadrat/pierwiastek
9=r

obw= 2pi r=2pi9=18pi

24 pi =2pi r/pi
24=2r/2
12=r

P=12 kwadrat pi=144pi
2009-11-26T19:15:27+01:00
L=2πR

p=πR²
82π=πR² // :π
82=R²
√82=r
r=ok. 9.05

L=2×π×√82
L=2 x 3,14 x √82
L=6,28 x 9.05
L=56,834
_____________-

24π=L
24π=2πr //: π
24=2r
r=12

P=πr²
P=3.14 x 12²
P=3.14 x 144
P=452,16
2009-11-26T21:27:17+01:00
Oblicz Obwód jeśli pole koła wynosi 82 π

Ob=2πr
P=πr²
82π=πr² / :π
82=r²
r=√82
obliczam obwod
Ob=2π*√82
Ob≈2 x 3,14 x √82
Ob≈6,28 x 9.05
Ob≈56,83

Oblicz pole koła jeżeli obwód wynosi 24 π

Ob=24π
24π=2πr /: π
24=2r
r=12
obliczam pole
P=πr²
P=π12²
P=144π
P=3.14 x 144
P=452,16 [j²]