Odpowiedzi

2009-11-26T19:11:02+01:00
miejsce i data
dane
osobowe
ulica
Dyrektor szkoły gimnazjalnej
Zwracam się z prośbą o przeniesienie mnie do innej klasy , gdyż
czuję się źle w tej klasie w której jestem.Jestem przyjęty w tym
środowisku jako nowy uczeń.Czuję się w niej nie pewnie.


Razem z moimi rodzicami proszę Panią Dyrektor o przeniesienie
mnie do innej klasy.Tak będzię lepiej również i dla innych
uczniów.A w związku że dobrze radzę sobie z nauką da to dobry
wpływ dla tej klasy w której się znajdę.

Z góry dziękuję(swoje imie)
2009-11-26T19:11:52+01:00
Warszawa, 20.05.2002
Jan Kowalski
00-000 Warszawa
ul. Śliczna 301
Do Dyrekcji
III LO im. (imię szkoły)
w Warszawie


P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu
humanistyczno-matematycznym w roku szkolnym 2009/2010.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawiała mi
żadnych problemów i bardzo mnie interesuje. Poza tym lubię matematykę gdyż w jakimś stopniu jest to rodzaj szaleństwa, w gruncie rzeczy łatwo ją przyswajam ponieważ na każdym kroku jest przydatna. ogólnie lubię się uczyć i wiem że będziecie mieli ze mnie nie mały pożytek. startowanie z różnych konkursach i nie tylko to dla mnie chleb powszedni

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski
(czytelny,własnoręczny podpis)