Odpowiedzi

2009-05-24T13:33:33+02:00
Oceny: 1 2 3 4 5 6
licz.uczniow 4 6 5 10 3 1
suma uczniów = 29

średnia arytmetyczna:
xsr=(1*4+2*6+3*5+4*10+5*3+6*1)/(4+6+5+10+3+1)
xsr=(4+12+15+40+15+6)/29
xsr=92/29=3,17

wariancja:
δ²=[4*(1-3,17)^2+6*(2-3,17)^2+5*(3-3,17)^2+10*(4-3,17)^2+3*(5-3,17)^2+1*(6-3,17)^2]/29
δ²=52,14/29=1,7978

odchylenie standardowe
δ=√1,7978
δ=1,34