Odpowiedzi

2009-11-26T19:15:07+01:00
Neoplatonizm renesansowy – kierunek filozoficzny, w świetle którego tworzyli i działali humaniści renesansowi. Sprzeciwiał się on arystotelizmowi, będącemu wtedy synonimem znienawidzonej scholastyki średniowiecznej.

Humanizm- światopogląd renesansowy, który człowieka stawiał na pierwszym miejscu. Jego uczucia, emocje, ciało, czyny były obiektem rozważań humanistów. Byli zainteresowani sobą, poznawali człowieka. Humanista to człowiek wykształcony, znający języki, literaturę antyczną. Antropocentryzm - człowiek jest w centrum. To pojecie ściśle wiąże się z humanizmem.
4 2 4