1.co oznaczają przy jednostkach wielkości fizycznych przedrostki
~kilo-
~deka-
~decy-
~mikro? (podaj odpowiednie mnożniki)

2.Zmień jednostki czasu:
~ 2 kwadranse na godziny,minuty i sekundy

3 Wymień jednostki służące do pomiaru ciśnienia

4 Oblicz jakie ciśnienie wywiera woda na dno szklanki,jeżeli oddziałuje na nie siłą nacisku równą 2N.Pole powierzchni dna szklanki wynosi 20cm ².(Pamiętaj o zamianie jednostek)

5 Który termometr-lekarski czy zaokienny-ma większy zakres pomiarowy,a który ma większą dokładność ?

6 Ciężar samochodu osobowego wynosi 9000N.Jaka jest masa tego samochodu ?

7 Masa kosmonauty za Ziemi wynosiła 90 kilogramów.Jaka będzie na księżycu , a jaka na Marsie ?

8 W ciągu 15 minut samochód przejechał 20 kilometrów.Podaj z jaką szybkością się poruszał?

9 Jakie czynności należy wykonać ,aby wyznaczyć gęstość monety o nominale 5 zł ?


10 Oblicz gęstość kostki o objętości 1cm ³,wiedząc że jej masa równa jest 30 gramów.

2

Odpowiedzi

2009-11-26T19:15:35+01:00
NIE ROBIE WSZYSTKICH ZADAN!!!

1. KILO 10³
DEKA 10¹
DECY 10⁻¹
MIKRO 10⁻⁶

2. 2 KWADRANSE
0,5 GODZINY
30 MINUT
1800 SEK.

3. BAR

zROBIŁEM TYLKO 3 PIERWSZE...
2009-11-26T19:55:10+01:00
Zad. 1
~kilo- oznacza wartość 1000 razy większą, mnożnik 10 x 3

~deka- oznacza wartość 10 razy większą, mnożnik 1 x 10

~decy- oznacza wartość o 0.1 większą, mnożnik 1 x 0.1

~mikro- oznacza wartość 0.000 001, mnożnik 1 x 0.000 001
zad.3
hPa,