Odpowiedzi

2009-11-26T19:15:40+01:00
Dokument ten gwarantuje szlachcie zachowanie wszystkich dotychczasowych przywilejów oraz stwierdzał ,że tron w Polsce nie będzie już nigdy dziedziczny.
1 5 1
2009-11-26T19:15:23+01:00
Artykuły henrykowskie:
1.Tron w Polsce nie jest dziedziczny. król nie może wyznaczać następcy. Po jego śmierci musi się odbyc wolna elekcja.
2.Król nie może wyprowadzic pospolitego ruszenia poza granice kraju
3.król ma obowiązek zwoływać sejm nie rzadziej niz co 2 lata
4.Król powinien strzec pokoju między poddanymi wyznającymi różne religie
5.król ma obowiązek utrzymania wojska kwarcianego.
6.o wojnie i pokoju król może decydować tylko w porozumieniu z sejmem
7.Przy podejmowaniu ważnych decyzji król powinien radzić tylko w porozumieniu z sejmem.
8.W razie niepostrzegania przez władzę obowiązujących go praw poddani mogą mu wypowiedzieć posłuszeństwo.
1 5 1