Odpowiedzi

2009-11-26T22:34:23+01:00
Wierność Rzeczpospolitej i troska o dobro wspólne,
przestrzeganie prawa,
obrona kraju i służba wojskowa,
ponoszenie ciężarów i świadczen publicznych, w tym płacenia podatków,
dbałość o srodowisko naturalne i ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie szkody
3 3 3