Odpowiedzi

2009-11-26T19:21:06+01:00
Mr1=100g
c%1=70%
mr2=300g
c%2=30%
mr3=2400g
c%3=5%
c%=ms*100%/mr
Cp = ms x 100%/mr

ms = Cp x mr / 100%

Masa substancji roztworu o stężeniu 70 %

ms = 70 % x 100 g / 100 %

ms = 70 g

Masa substancji roztworu o Cp = 30 %

ms = 30% x 300 g /100%

ms = 90 g

Masa substancji roztworu o Cp = 5 %

ms = 5 % x 2400 g / 100 %

ms = 120 g
Po zmieszaniu całkowita masa substancji


70 g + 90 g + 120 g = 280 g

Całkowita masa roztworu
100 g + 300 g + 2400 g = 2800 g

obliczamy teraz stężenie procentowe roztwou:
Cp = ms x 100%/mr

Cp = 280 g x 100% / 2800g

Cp = 10 % -to stężenie procentowe .
2009-11-26T19:32:05+01:00
mr × c%
ms=------------ ← wzór
100 %

1 roztwór:
100g × 70 %
ms = -------------- = 70g
100% 100%

2 roztwor:

ms= 90g

3 roztwór:

ms= 120g

Sumując:
ms= 70 + 90 + 120= 280 g
mr= 100 + 300 + 2400= 2800g

ms × 100% 280g × 100%
C%= --------------- = -------------------- = 10%
mr 2800g

Odp. Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 10 %...

Dziękuję, że mogłam pomóc ;)))