1. Wpisz w miejsce kropek odpowiedni jednomian.

a) 2ab × 5b = .....
b)6xy³ × ½x = .....
c)3c × ..... =9c³
d)5a²bc × ..... =15a²b²c²
e)..... × 8pq² = 4p²q²
f)..... × 12k³ = 3k(do potęgi 5)x(do potęgi 5)r

2. Zapisz wyrażenia algebraiczne zgodnie z podpisami (przyjmujemy , że wszystkie liczby oznaczone literami są dodatnie).

Liczba o 6 większa od iloczynu liczb a i b - .....

Liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b - .....

Liczba 7 razy większa od iloczynu liczb x² i y² - .....

Liczba o 3 większa od kwadratu liczby y - .....

Kwadrat liczby o 3 większej od liczby y - .....

Liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x - .....

5% liczby n - .....

Liczba o 7% większa od liczby n - .....

Liczba o 21% mniejsza od liczby k - .....

3. Zapisz w jak najprostszej postaci.

a) 3x - 2xy + 5x =

b) 7a² + 2a²x - 9a² + 2a² =

c) 3ab - a³b - 8ba =

d) 2x²y - 3,5xy² - 1,5x²y - 3xy² + 4xy² - 4xy² =

e) (5x - 7y) - (3y - 7x) =

f) -(a - 2b) - 2(b-2a) =

g) 3(x - 2y) - 2(y - 3x) =

2

Odpowiedzi

2009-11-26T19:35:15+01:00
Zad 1
10ab²
3x²y³
3c²
3bc
½p


Zad 2
ab+6
a+b/2
7(x²+y²)
y²+3
y²+3
x²/2
0,05n
1,07n
0,79kNajlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:48:06+01:00
A) 2ab × 5b = 10ab²
b)6xy³ × ½x = 3x²y³
c)3c × 3c² =9c³
d)5a²bc × 3bc =15a²b²c²
e)½p × 8pq² = 4p²q²
f)¼k²x⁵r × 12k³ = 3k⁵x⁵r

2. Zapisz wyrażenia algebraiczne zgodnie z podpisami (przyjmujemy , że wszystkie liczby oznaczone literami są dodatnie).

Liczba o 6 większa od iloczynu liczb a i b - ab+6

Liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b - ½(a + b)

Liczba 7 razy większa od iloczynu liczb x² i y² - 7x²y²

Liczba o 3 większa od kwadratu liczby y - y² + 3

Kwadrat liczby o 3 większej od liczby y - (y + 3)²

Liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x - ⅓x²

5% liczby n - 0,05n

Liczba o 7% większa od liczby n - 1,07n

Liczba o 21% mniejsza od liczby k - 0,79k

3. Zapisz w jak najprostszej postaci.

a) 3x - 2xy + 5x = 8x - 2xy

b) 7a² + 2a²x - 9a² + 2a² = 2a²x

c) 3ab - a³b - 8ba = - 5ab - a³b

d) 2x²y - 3,5xy² - 1,5x²y - 3xy² + 4xy² - 4xy² = 0,5x²y - 6,5xy²

e) (5x - 7y) - (3y - 7x) = 5x - 7y - 3y + 7x = 12x - 10y

f) -(a - 2b) - 2(b-2a) = -a + 2b -2b + 4a = 3a

g) 3(x - 2y) - 2(y - 3x) = 3x - 6y - 2y + 6x = 9x - 8y
2 3 2