Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T00:25:31+01:00
5.7 d
√½ + √⁹/₂ - √²⁵/₂ - ¹⁵/₂√2 + 6 √⁹/₈ + √⁴⁹/₂ =
= √½ + 3/√2 - 5/√2 - ¹⁵/₂√2 + 6 ³/√8 + ⁷/√2 =
= √½ + 3√2/2 - 5√2/2 - 7,5√2/2 + 9√2/2 + 7√2/2 =
= ( 2√½ + 3√2 - 5√2 - 15√2 + 9√2 + 7√2)/2 =
= ( 2√½ - √2)/2 =
= √½ - √2/2

5.9
B) 2√32 + 3√18 - √72 = 2×4√2 + 3×3√2 - 6√2 = 8√2+9√2-6√2= 11√2
D) = 2×2³√3 + 4×3³√3 - 14³√3 = 4³√3 +12³√3 -14³√3 = 2³√3