Odpowiedzi

2009-11-26T19:31:51+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:32:48+01:00
Oblicz promień okręgu o równaniu:
a) (x-2)² + (y+4)²= 12
x²-4x+4+y²+8y+16-12=0
x²+y²-4x+8y+8=0
-2a=-4 -2b=8 c=8
a=2 b=-4 c=8

c=a²+b²-r²
8=2²+(-4)²-r²
8=4+16-r²
r²=12
r=2√3

b) x²+ y²-2x + 2y -2= 0
-2a=-2 -2b=2 c=-2
a=1 b=-1
c=a²+b²-r²
-2=1²+1²-r²
r²=4
r=2