Uzupełnij zdania tak aby zawierały informacje o cechach ruchu obiegowego Ziemi wpisz Brakujace wyrazy

a)Ziemia wykonuje ruch obiegowy wokół...............po torze nazywanym ................Która ma kształt................
b)Ruch obiegowy Ziemi odbywa sie w kierunku ............do ruchu wskazówek zegara .
c)W czasie ruchu obiegowego oś Ziemi zachowuje...........nachylenie do płaszczyzny ............które wynosi 66stopni33'
d)Czas pełnego obiegu Ziemi dookoła słońca wynosi...... dni i nocy ............godzin i około 49minut nazywany jest...........

zad 52
Poniżej wymieniono wybrane skutki ruchów Ziemi obrotowego i obiegowego Przyporządkuj je odpowiedniemu ruchowi i wpisz do tabeli .
* Widomy ruch słońca i pozostałych gwiazd po sklepieniu niebieskim
* zmiana oświetlenia ziemi w ciągu roku
* następstwa dnia i nocy
*zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku
*następstwa pór roku
* rachuba czasu
* zmiana długości trwania dnia i nocy
*różnica czasu Słonecznego na ziemi

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:31:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)Ziemia wykonuje ruch obiegowy wokół Słońca po torze nazywanym orbitą. Która ma kształt elipsy
b)Ruch obiegowy Ziemi odbywa sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .
c)W czasie ruchu obiegowego oś Ziemi zachowuje stałe nachylenie do płaszczyzny obrotu które wynosi 66stopni33'
d)Czas pełnego obiegu Ziemi dookoła słońca wynosi 365 dni i nocy .5 godzin i około 49minut nazywany jest ruchem obiegowym ziemii

Ruch obrotowy:
Widomy ruch słońca i pozostałych gwiazd po sklepieniu niebieskim
następstwa dnia i nocy z ruchu
rachuba czasu
różnica czasu Słonecznego na ziemi

Ruch obiegowy:
zmiana oświetlenia ziemi w ciągu roku
zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku
następstwa pór roku ruch
miana długości trwania dnia i nocy
60 4 60
2009-11-26T19:35:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)Ziemia wykonuje ruch obiegowy wokół słońca po torze nazywanym orbitą.Która ma kształt elipsoidy
b)Ruch obiegowy Ziemi odbywa sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .
c)W czasie ruchu obiegowego oś Ziemi zachowuje stałe nachylenie do płaszczyzny orbity które wynosi 66stopni33'
d)Czas pełnego obiegu Ziemi dookoła słońca wynosi 365 dni i nocy 5godzin i około 49minut nazywany jest rokiem

Poniżej wymieniono wybrane skutki ruchów Ziemi obrotowego i obiegowego Przyporządkuj je odpowiedniemu ruchowi i wpisz do tabeli .
* Widomy ruch słońca i pozostałych gwiazd po sklepieniu niebieskim obrotowy
* zmiana oświetlenia ziemi w ciągu roku obiegowy
* następstwa dnia i nocy obrotowy
*zmiana miejsca wschodu i
zachodu Słońca w ciągu roku obiegowy
*następstwa pór roku obiegowy
* rachuba czasu obrotowy
* zmiana długości trwania dnia i nocy obiegowy
*różnica czasu Słonecznego na ziemi obrotowy
25 4 25