Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi mierzy ciśnienie w milimetrach słupa rtęci(mmHg). Aparat podaje wynik z dokładnością do 5 jednostek, czyli z błędem bezwzględnym nie większym niz 5. W jakim przedziale mieści się wysokość ciśnienia krwi u pacjenta, u którego wynik pomiaru jest równy 132mmHg?

1

Odpowiedzi

2009-11-27T14:17:34+01:00