Odpowiedzi

2009-11-26T19:41:11+01:00
CO2 = 44 u
H2O = 18 u
44 u : 18 u = 2. 44
Odp : Masa cząsteczkowa gazu która powoduje mętnienie wody wapiennej jest 2,44 razy większa do masy cząsteczkowej związku chemicznego niezbędnego do życia.

14 3 14
2009-11-26T19:42:30+01:00
Oblicz, ile razy większa masa cząsteczkowa gazu powodujacego metnienie wody wapiennej od masy czasteczkowej związku chemicznego niezbednego do zycia


1. Gaz powodujący mętnienie wody wapiennej to DWUTLENEK WĘGLA. (CO₂)
2. Związek chemiczny niezbędny do życia - WODA (H₂O)

Masa CO₂= 12u + 2*16u=12u+32u=44u
Masa H₂O= 2*1u + 16u= 18u

M(CO₂) : M(H₂O)= 44u/18u= 2,4
12 4 12