Odpowiedzi

2009-11-26T19:26:22+01:00
Szaniec-rodzaj ziemnej fortyfikacji polowej składającej z dwóch podstawowych elementów: ziemnego wału i fosy.
2009-11-26T19:26:27+01:00
Szaniec – rodzaj ziemnej fortyfikacji polowej składającej z dwóch podstawowych elementów: ziemnego wału i fosy. Przy ich budowie stosowano zróżnicowane narysy i profile. Szańce o profilach zamkniętych to: reduta, fort, bastion a o profilach otwartych: redan, luneta, półreduta. Szańce stosowano jako element umocnień służących do osłony stanowisk artyleryjskich do końca XIX wieku.
2009-11-26T19:26:27+01:00
Nasyp. Fortyfikacja. Wzgórzę uspanę z ziemi. Składał się z fosy i wału.