Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T01:45:25+01:00
Δ foremny tzn Δ równoboczny p=a²√3:4=4√3cm²→a²√3=16√3→a²=16→a=4cm =bok Δ,,,r koła opisanego =⅔h Δ,,,⅔h=⅔×a√3:2=⅔×4√3:2=4√3:3cm,,,odp.promien =⁴/₃√3cm