Chł - 36
dz - 24 60 cały klub


a) do klubu tencza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole . ile uczniów jest w tej szkole ? o ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt

b) po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. o ile procent wzrosła liczba członków tenczy

1

Odpowiedzi

2009-11-26T20:12:59+01:00
A)
dziewczynki
10%=24
100%=10*24
100%=240

chlopcy
20%=36
100%=5*36
100%=180

wszyscy uczniowie: 240+180=420
420=100%
% chlopcow: 180/420≈0,4285
0,4285*100%=42,85%
% dziewczynek 100%-42,85%=57,15%

57,15-42,85=14,3%
odp: w tej szkole chlopcow jest o 14,3% mniej niz dziewczynek.

b)
84-60=24

24/60=0,4
0,4*100%=40%

odp:liczba czlonkow klubu wzrosla o 40%