W filharmonii jest ogółem 470 miejsc na widowni, w tym 350 to miejsca 1,a 120-2.Bilet normalny na miejsce 1 kosztuje 40 zł,ulgowy-20 zł ,a na 2 miejsce odpowiednia 25zł i 15zł.Oblicz wpływ zfilharmonii z biletów na koncert, jeżeli sprzedano 80% biletów normalnych i 20% ulgowych na 1 miejsce oraz 40% normalnych i 60% u;gowych na miejsce 2.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:35:30+01:00
80% * 350 = 280
280*40zł = 11200zł
20%*350 = 70
70*20zł = 1400zł

40% * 120 = 48
48*25zł = 1200zł
60% * 120 = 72
72*15zł = 1080zł

Zyski - 14880zł
3 3 3
2009-11-26T19:39:31+01:00
1.obliczam ile biletów normalnych na pierwszy rząd sprzedano:

100%=350
80%=x

x=(80*350)/100%=280 biletów nornalnych

Obliczam ilość sprzedanych biletów ulgowych:

350-280=70 biletów ulogwych na miejsca w rzedzie pierwszym.

2.obliczam ilosc biletow normalnych sprzedanych na rzad drugi:
40%=x
100%=120

x=(40*120)/100=48

120-48=72 bilety ulgowe.
3.obliczam dochod:

280*40zł=11200zł
70*20zł=1400
48*25zł=1200zł
72*15zł=1080zł

11200+1400+1200+1080=14880
2 5 2
2009-11-26T19:42:49+01:00
Miejsce 1- ogółem 350
normalny bilet- 40 zł- sprzedano 80 %
ulgowy bilet- 20 zł- sprzedano 20 %

miejsce 2
normalny bilet- 25 zł- 40 %
ulgowy bilet- 15 zł- 60 %

80% z 350- 280
20% z 350- 70

280*40= 11 200 zł
70*20= 1400 zł
1400+11200= 12600 zł

470- 350= 120
ogółem- 120 miejsc
40% ze 120 to 48
60% ze 120 to 72
48*25= 1200 zł
72*15= 1080 zł
Razem: 13 680 zł
Odp.: Wpływ z filharmonii wynosił 13680 zł

1 3 1