Odpowiedzi

2009-11-26T19:29:09+01:00
****ROLNICTWO WYSOKOTOWAROWE EUROPY ZACHODNIEJ:
a) polega na: selekcji upraw wynikającej z warunków naturalnych, historycznego rozwoju i osiągniętego poziomu
b) charakteryzuje się:
- ciągłe wprowadzanie nowych odmian roślin uprawnych i ras hodowlanych zwierząt
- stosowanie nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i zabiegów weterynaryjnych
- mechanizację i komputeryzację
17 2 17
2009-11-26T19:30:46+01:00
Rolnictwo wysokotowarowe - system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. Chrakteryzuje się miedzy innymi: a)mechanizacją produkcji,
b)chemizacją,
c)specjalizacją produkcji,
d)melioracją-nawadnianiem i odwadnianiem,
e) stosowaniem różnych systemów zmianowania roślin, kilkuletnich i wieloletnich,
f)stosowaniem dobrego materiału siewnego i hodowlanego.
31 4 31