Pociąg o masie 180t porusza się z wyłączonymi silnikami z prędkością V=0,5 m/s. Z prędkością tą podjeżdża do nieruchomego wagonu i dalej porusza się już wraz z nim. Jaka jest masa wagonu jeżeli prędkość zmalała do 0,4m/s. tarcie zaniedbać

1

Odpowiedzi

2009-11-28T13:06:08+01:00
M₁=180t=180000kg
v₁=0,5 m/s
m₁v₁=(m₁+m₂)v zasada zachowania pędu
m₁v₁/v=m₁+m₂
m₂=m₁v₁/v-m₁
m₂=(180000kg×0,5 m/s):0,4m/s-180000kg
m₂=45000kg=45t