Odpowiedzi

2009-11-26T20:11:13+01:00
Etan: C2H6 -nasycony, bierny chemicznie.
acetylen(etyn) -C2H2, węglowodór nienasycony, z jednym potrójnym wiazaniem.
Reakcje charakterystyczne dla węglowodorów nienasyconych:
a) odbarwianie czerwonej wody bromowej(reakcja addycji-przyłaczania), odbarwianie roztworu KMnO4.
etan jako nienasycony, nie odbarwia tych roztworów.
W ten sposób można zidentyfkować, alkeny i alkiny.Przykładowe równanie reakcji addycji:
C2H4 +Br2=C2H4Br2( 1,2-dibromoetan)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:06:28+01:00
≡Reakcją odróżniaj węglowodory nasycone od nienasyconych to działanie na te związki wodą bromową. Związki nasycone nie reagują z wodą bromową, czyli jej nie odbarwiają a związki nienasycone reagują z wodą bromową i ją odbarwiają.
Doświadczenie
Do dwóch probówek z wodą bromową, która ma zabarwienie brązowe wprowadzamy za pomocą rurki gaz. W jednej probówce woda bromowa się odbarwi, czyli wprowadzony gaz reaguje z wodą bromową. W drugiej probówce nie zaobserwujemy żadnych zmian, czyli wprowadzony gaz nie reaguje z wodą bromową.
Tam, gdzie woda odbarwiła się znajduje się acetylen, a w drugiej probówce jest etan.
Reakcja zachodzi według równania:
CH≡CH +2Br2(aq)→CHBr2-CHBr2
Jest to reakcja addycji czyli przyłączania.
Pozdrawiam.

4 4 4