Popraw błędy w podanych zdaniach. Każde z wypowiedzeń przekształć w mowę niezależną albo zależną,np.
Pewnego dnia pan Kowalski wrócił do domu i powiedział do syna:
-Kupiłem ci wreszcie obiecaną gitarę. <- mowa niezależna
Pewnego dnia pan Kowalski wrócił do domu i powiedział synowi, że kupił mu wreszcie obiecaną gitarę. <- mowa zależna


W wywiadzie aktorka powiedziała, że zawsze chciałam zostać gwiazdą, ale długo musiałam czekać, aż los się do mnie uśmiechnął.

Zwycięzca konkursu ortograficznego mówił, że dużo czyta,a słownik ortograficzny znam już na pamięć.

W liście do redakcji jeden z czytelników prosił o zamieszenie jego adresu, żeby inni mogli do mnie napisać.

Proszę o szybkom odpowiedź! :)
Pozdrawiam!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:37:40+01:00
W wywiadzie aktorka powiedziała, że zawsze chciałam zostać gwiazdą, ale długo musiałam czekać, aż los się do mnie uśmiechnął. <-- mowa zależna

W Wywiadzie aktorka powiedziała :
-Zawsze chciałam zostać gwiazdą ale długo musiałam czekać aż los się do mnie uśmiechnie <-- mowa niezaależna


Zwycięzca konkursu ortograficznego mówił, że dużo czyta,a słownik ortograficzny znam już na pamięć. zależna

Zwycięzca konkursu ort mówił :
- Dużo czytam, a słownik ort znam na pamięć niezależna

W liście do redakcji jeden z czytelników prosił o zamieszenie jego adresu, żeby inni mogli do mnie napisać. zależna

Jeden z czytelników w liście do redakcji napisał :
-proszę o zamieszczenie mojego adresu żeby inni mogli do mnie napisać . niezależna


2009-11-26T19:42:41+01:00
W wywiadzie aktorka powiedziała, że zawsze chciałam zostać gwiazdą, ale długo musiałam czekać, aż los się do mnie uśmiechnął.<- mowa zależna

W wywiadzie oktorka powiedziała: ,, Zawsze chciałam zostać gwiazdą, ale długo musiałam czekać, aż los się uśmiechnie'' <- mowa niezależna

Zwycięzca konkursu ortograficznego mówił, że dużo czyta,a słownik ortograficzny znam już na pamięć.<- mowa zależna

Zwycięzca konkursu ortograficznego mówił:,,Dużo czytam, a słownik ortograficzny znam już na pamięć". <- mowa niezależna

W liście do redakcji jeden z czytelników prosił o zamieszenie jego adresu, żeby inni mogli do mnie napisać.<- mowa zależna

W liście do redakcji jeden z czytelników poprosił: ,,Zamieście mój adres, żeby inni mogli do mnie napisać"<- mowa niezależna