Odpowiedzi

2009-11-26T19:35:55+01:00
Na pewno zeby splodzic dzieci.Wychowac je w duchu chrzescijanstwa.
4 3 4
2009-11-26T19:35:48+01:00
1. Tworzenie wspólnoty osób

*
Małżonkowie powinni dążyć do coraz głębszej więzi między sobą na poziomie związku ciał, charakterów, umysłów, dążeń i związku dusz
*
Małżonkowie są powołani do tworzenia komunii małżeńskiej przez wzajemną wierność i całkowity dar z siebie
*
Małżonkowie są wezwani do budowania wspólnoty rodzinnej: rodziców, dzieci, domowników i krewnych poprzez wzajemną służbę, dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami, wzajemne przebaczenie, uszanowanie godności każdego z członków rodziny, otoczenie szczególną opieką osób starszych, chorych i potrzebujących

2. Służba życiu poprzez:

Przekazywanie życia

*
Małżonkowie są powołani do realizowania swojej płodności nie tylko w sferze fizycznej, ale przede wszystkim w wymiarze życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego
*
Małżonkowie w sposób szczególny są wezwani do ochrony życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju
*
Małżonkowie stają się „sługami” Bożego zamysłu poprzez akceptację jednoczącego i rozrodczego znaczenia płciowości ludzkiej, stosując się do okresów płodności oraz przez świadczenie o wartości tego stylu życia
*
Małżonkowie są zobowiązani do kształtowania własnej odpowiedzialności wobec miłości i życia
*
Małżonkowie są powołani do realizowania swojej płodności nie tylko w sferze fizycznej, ale przede wszystkim w wymiarze życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego


Wychowanie

*
Fundamentalnym zadaniem rodziców jest wprowadzanie dziecka w życie Kościoła
*
Rodzice powinni kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego, ucząc dziecko życia w miłości i ofiary z siebie
*
Rodzice mają obowiązek wychowywać dzieci w duchu wartości etycznych i moralnych, powinni przekazywać im treści konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego
*
Małżonkowie, którzy doświadczają bezpłodności w sposób szczególny są wezwani do tego, aby urzeczywistniać swoje macierzyństwo i ojcostwo w sposób duchowy przez konkretną służbę dzieciom innych rodzin, gotowość do adopcji lub przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców, służbę cierpiącym i potrzebującym

3. Uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa

*
Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych i jest wezwana, aby stanowić narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa
*
Rodzina służy społeczeństwu przez bezinteresowną pomoc ubogim i potrzebującym
*
Rodzina jest wezwana do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym

4. Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą wierzącą i ewangelizującą:
*
Podstawowym zadaniem rodziny chrześcijańskiej jest budowanie „Kościoła domowego”. Dokonuje się to przez słuchanie i głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, wychowanie dzieci tak, aby mogły zrealizować swoje powołanie
*
Rodzina chrześcijańska jest wezwana, aby wobec świata, w którym żyje stać się znakiem miłości Chrystusa

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą w dialogu z Bogiem

*
Rodzina chrześcijańska jest wezwana do uświęcania siebie, wspólnoty Kościoła i świata
*
Rodzina jest wezwana do nieustannego pogłębiania więzi z Chrystusem poprzez sakramenty Kościoła: szczególnie przez Eucharystię i pokutę oraz przez sakrament małżeństwa a także przez modlitwę liturgiczną i osobistą

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą w służbie człowiekowi
*
Rodzina służy Bogu i człowiekowi przez codzienną rzeczywistość, a także podejmując działania na rzecz Kościoła i społeczeństwa
6 3 6
2009-11-26T19:39:31+01:00
1. Nauka samodzielnego życia z inną osobą.
2. Założenie nowej rodziny.
3. Poczęcie człowieka.
4. Rozwiązywanie problemów z bliską osobą
5. Uczy wierności
5 4 5