Jeśli na ciało działają siły o jednakowym kierunku i zwrocie to wypadkowa ma wartość równą sumie wartości tych sił i taki jak one kierunek i zwrot. Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd, działając siłami o wartościach F1=1000N, F2=1400N i F3=1500N, o jednakowych kierunkach i zwrotach. Oblicz:
a) wartość siły wypadkowej, którą siłacze działają na wózek
b) wartość przyspieszenia wózka, jeśli jego masa wynosi 1300kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:51:08+01:00
Fw= F1 + F2 + F3 = 1000 +1400+1500 = 3900N [kg * m/sek 2]

b] z wzoru na sile F = ma otrzymamy
a = F/m czyli
a= 3900N/1300kg = 3m/sek 2