Uzupełnij tekst:
Na obszarze Grecji w okresie starożytności nie wykształciło się jednolite.......... Warunki naturalne sprzyjały tworzeniu miast-państw, czyli........... Obejmowały one swoim zasięgiem obszar........ oraz przyległe tereny. Były wspólnotą......., którzy podejmowali decyzje w sprawach...................................................... Dzięki temu w Atenach wykształcił się specyficzny typ ustroju nazywany.......... Z czasem w niektórych........, np. w Sparcie władzę przejęła zamożna............. Taki ustrój nazywamy......... Niekiedy w sprzyjających okolicznościach władzę przejmowali uzurpatorzy zwani........

Dzięki wielkie :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:45:19+01:00
1. państwo
2. polis
3. miasta
4.mieszkańców/obywatelów
5. ważnych dla polis. Administracyjne, wybierali urzędników.
6. demokracją ateńską/oligarchią
7. polis
8. arysokracja. Spartiaci
9. oligarchią.
10 dyktatorami
7 4 7
2009-11-26T20:04:41+01:00
1. państwo
2. polis
3. miasta
4. obywatelów
5. ważnych dla polis. Administracyjne, wybierali urzędników.
6. demokracją ateńską/oligarchią
7. polis
8. arysokracja
9. oligarchią.
10 dyktatorami
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T20:13:38+01:00
1.państwo
2.polis
3. miasto oraz przyległe do niego tereny wiejskie.
4. Zgromadzenie Ludowe-wszyscy obywatele Ateńscy
5.decydowali o wszystkich prawach państwowych.
6. demokratycznym
7. polis
8.arystokracja --------- despotyczna forma oligarchii, gdyż rzeczywista władza leżała głównie w rękach arystokracji
9. oligarchią
10.dyktatorami
4 5 4