Odpowiedzi

2009-11-26T19:49:01+01:00
Faszyzm narodził się we Włoszech po I wojnie światowej. Był wynikiem niezadowolenia Włochów oraz kryzysu gospodarczego. Na czele tworzących się związków kombatanckich staje Benito Mussolini. W 1922r. "czarne koszule" ruszyły na Rzym co doprowadziło do przejęcia władzy przez Mussoliniego. Ogłosił się duce (czyt. ducze)i rozpoczął likwidację opozycji politycznej. Zakazał strajkowania, objął nadzór nad nauką i kulturą. Organizował roboty publiczne i rozpoczął zbrojenia. Po wzmocnieniugospodarczym rozpoczął ekspancje terytorialne - Abisyni, Erytrei i Somarii. Chcęc uniknąć konfliktu z kościołem podpisał w 1929r. traktaty laterańskie. Sojusznikiem Mussoliniego zostali Niemcy i Japonia.
6 4 6