Odpowiedzi

2009-11-26T19:50:43+01:00
Wieża Babel- termin pochodzący z Biblii, według archeologów odnosi się do zigguratu Etemenanki wznoszącego się w kompleksie świątynnym Esagila w starożytnym Babilonie i przypuszczalnie podobnej budowli w Borsippie. Obecnie termin "wieża Babel" oznacza ideę, przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania i prowadzące jedynie do powstania zamętu, bądź też miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami.

Zakazany owoc- przedmiot pożądany, lecz zakazany, coś co sie chce, ale nie można tego ruszyć.
146 3 146
2009-11-26T19:55:24+01:00
Wieża Babel
Dosłownie, to wieża, którą ludzie postanowili zbudować do samego nieba, aby dorównać Bogu. Ten jednak widząc, ich pychę, pomieszał im wszystkim języki, tak, że nie mogli się nawzajem porozumieć. Przez co wieża nigdy nie została ukończona.
Przenośnie, to rzecz nieosiągalna, taka, do której nie powinniśmy dążyć, ponieważ nigdy nie zostanie ukończona.

Zakazany owoc
Dosłownie. Adam i Ewa, pierwsi ludzie, nie posłuchali Boga, który pozwolił im cieszyć się całym rajem oprócz jednego drzewa z którego nie wolno im było zrywać owoców. Jednak postępy wąż skusił Ewę, aby ugryzła jabłko, dzięki temu stanie się tak mądra jak sam Bóg, Ewa przekonała również Adama, żeby spróbował. Konsekwencją tego było wygnanie wszystkich ludzi z raju, a kobieta do ostatniego dnia istnienia świata, będzie rodzić potomków w bólach.
Przenośnie, zakazany owoc, to rzecz której nie powinniśmy pragnąć, coś całkowicie zakazane, które zwykle przyciąga nas do siebie. Zdobycie zakazanego owocu wiąże się ze złamaniem praw.
13 4 13