Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:49:14+01:00
20 km/h * 3 h = 60 km
55 km/h * 3 h = 165 km
Odległość między miastami wynosi 225 km
2009-11-26T19:50:14+01:00
T = 3h s=?
1. V = 20km/h
2. V = 55km/h
V = s/t
s = V*t
s₁ = 20 * 3 = 60km
s₂ = 55 * 3 = 165km

s = 165km + 60km = 225km
Odp.: Odległość między tymi miastami wynosi 225km.
2009-11-26T19:51:03+01:00
20km/h*3=60
55km/h *3=165
60+165=225