1. Jaką pracę wykonasz , podnosząc z podłogi książkę o masie 2 kg i umieszczając ją na półce zamocowanej 1,8 m nad podłogą ?

2. Samochód przedstawiony na ilustracji waży 5000 N. Przejeżdza on 1 km po nachylonym odcinku szosy , którego koniec znajduje się 0 100 m wyżej niż początek . Silnik samochodu wytwarza siłę napędową 2 kN.
a) Jaką pracę wykona siła wytwarzana przez silnik ?
b) Jaka praca zostanie wykonana przeciwko sile ciężkości ?
c) Przeciwko jakiej jeszcze innej sile wykonuje pracę silnik ?

3. Silnik samochodu wykonuje pracę 4200 kJ w ciągu 1 minuty . Jaka moc odbierana jest z silnika ?

4. Kiedy samochód jedzie ze swoją maksymalną szybkością 40 m /s , jego silnik daje siłę napędową równą 700 N .
a) Jaką pracę wykonuje silnik w każdej sekundzie ?
b) Jaka jest moc wytwarzana przez silnik ?

5. W doświadczeniu zmierzającym do określenia mocy mięśni uczennica wbiega po schodach . Korzystając z poniższych danych , określ moc użyteczną jej mięśni .
Liczba stopni n = 28
wysokość stopnia h = 20 cm
czas t = 5,4 s
masa uczennicy m = 55 kg
przyspieszenie grawitacyjne g = 9,81 m/s²

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:51:20+01:00
Praca(W)=F*S Moc(P)=W/t
1. Jaką pracę wykonasz , podnosząc z podłogi książkę o masie 2 kg i umieszczając ją na półce zamocowanej 1,8 m nad podłogą ?
1,8m*2kg*10m/s² (przyjąłem za g=10m/s² bo ładnie się liczy, możesz wziąć 9,81m/s²)=36 J (dżuli)

2. Samochód przedstawiony na ilustracji waży 5000 N. Przejeżdza on 1 km po nachylonym odcinku szosy , którego koniec znajduje się 0 100 m wyżej niż początek . Silnik samochodu wytwarza siłę napędową 2 kN.
a) Jaką pracę wykona siła wytwarzana przez silnik ?
b) Jaka praca zostanie wykonana przeciwko sile ciężkości ?
c) Przeciwko jakiej jeszcze innej sile wykonuje pracę silnik ?

a) W=5000N*1000m=5000 000J=5000 kJ
b) 100m*2000N=200000J=200kJ
c) tarcia :)

3. Silnik samochodu wykonuje pracę 4200 kJ w ciągu 1 minuty . Jaka moc odbierana jest z silnika ?
4200000J/60s=70000W(watów)=70kW

4. Kiedy samochód jedzie ze swoją maksymalną szybkością 40 m /s , jego silnik daje siłę napędową równą 700 N .
a) Jaką pracę wykonuje silnik w każdej sekundzie ?
b) Jaka jest moc wytwarzana przez silnik ?
a)W=40m*700N=28000J=28kJ
b)28000J/1s=28000W=28kW

5. W doświadczeniu zmierzającym do określenia mocy mięśni uczennica wbiega po schodach . Korzystając z poniższych danych , określ moc użyteczną jej mięśni .
Liczba stopni n = 28
wysokość stopnia h = 20 cm
czas t = 5,4 s
masa uczennicy m = 55 kg
przyspieszenie grawitacyjne g = 9,81 m/s²
Łączna wysokość: 28*0,2m=5,6m
Ep=mgh
Ep=55kg*9,81m/s²*5,6m=30214,8J
W=Ep/t
W=30214,8J/5,4s=5595 i 1/3 W :)
20 4 20