ZAD1.
Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią .Zapisz w postaci jednomianu.
a) liczbę k razy większą niż 7
b) liczbę 5 razy mniejszą niż k
c) liczbę o 200% większą od k
d) liczbę 0 10% mniejszą od 2k
e) liczbę k razy większą od 75% liczby k

ZAD2.
Zapisz w postaci jednomianu pole trapezu równoramiennego przedstawianego na rysunku.ZAD3.
Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) (x + 4)+(2x - 6)
b) -(2y + 3x) + (-4y + 2x + 1)
c) -(x - 2xy) - (4x + xy) + (xy - x)
d) (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 4x + 3)

ZAD4.
a) 2^n + (ułamek 1 /2) ^n
b)6^n * 6^3-m
c) 10^k+1 (ułamek) 10^k-1
d)3^2n+2 (ułamek) 3^2n-1

ZAD5.
Jakie wyrażenie należy objąć os wyrażenia 5a^2 - 3ab + 7, aby otrzymać a^2 - 7?

ZAD6.
Zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) (2a + b) * c - (2ac - bc + 1)
b) 5(x - z) + 2(z - x)
c) 2x^2 (x-5) - 3x(x^2 - 3x +5)
d) 6 (a^2 + b + (ułamek 1 /3)) - 6 ( a^2 - (ułamek 1 /2)) - 3(b + (ułamek 1 / 3))

ZAD10.
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 6x^2y - 3xy^2
b)2xyz^2 - 4xy + 6x
c) 2ab(pierwiastek 2) + a(pierwiastek 2) + a^2(pierwiastek 2)

ZAD11.
Wykonaj mnożenie, zredukuj wyrazy podobne

a) (x + 7)(2x - 1)
b) (2a - 1)(a - 4)
c0 (4a - 1)(2 - 3a)
d) (x + (pierwiastek 5))(x - (pierwiastek 5))
e) (2y - (pierwiastek 3))(y + 1)
f) (a + (pierwiastek 2))( a- (pierwiastek 3))
g) (2 (pierwiastek 2) + k)((pierwiastek 2) - k)To by było na tyle sora że tak dużo ale z wyrażeni algebraicznych jestem "noga".
Tak a propo to np. takie coś 8^2 to oznacza osiem do potęgi 2

1

Odpowiedzi

2009-11-26T19:55:12+01:00
ZAD1.
Niech k oznacza dowolną liczbę dodatnią .Zapisz w postaci jednomianu.
a) liczbę k razy większą niż 7 k*7
b) liczbę 5 razy mniejszą niż k 5/k
c) liczbę o 200% większą od k 200%+k
d) liczbę 0 10% mniejszą od 2k 10%-2k
e) liczbę k razy większą od 75% liczby k


ZAD3.
Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) (x + 4)+(2x - 6) = 3x+2
b) -(2y + 3x) + (-4y + 2x + 1) = 6y+x+1
c) -(x - 2xy) - (4x + xy) + (xy - x) = 5x+2xy
d) (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 4x + 3) =