Potrzebuje 10 zdań, w których przymiotniki mają być stopniowane i proszę napisać to prostym językiem dla początkującego ;p serdeczne Dzięki

You are on holiday. Send your friend a postcard. Write where you are, what the place is like and what special about it. Use comparative/superlative forms

3

Odpowiedzi

2009-11-26T19:53:53+01:00
Polecam ten oto link : http://zadane.pl/polecam/8414 :**
2009-11-26T19:54:07+01:00
I'm not so tall as my brother. Nie jestem tak wysoki jak mój brat.
Ann's husband is not so handsome as mine. Mąż Ani nie jest tak przystojny jak mój.
Tom is as tall as Peter.
Tom jest tak wysoki jak Peter.
Tom is not as tall as Peter.
Tom nie jest tak wysoki jak Peter.
Tom is taller than Peter.
Tom is more handsome than Peter.
Tom jest wyższy/przystojniejszy od Petera.
Tom is the tallest of them.
Tom is the most handsome of them.
Tom jest najwyższy/najprzystojniejszy z nich.

She is as beautiful as her mother. Ona jest tak samo śliczna jak jej mama.
I'm as strong as Tom. Jestem tak silny jak Tomek.
My car is as old as theirs. Mój samochód jest tak stary jak ich.
2009-11-26T19:55:15+01:00
The car is cheaper than the plane
in spain there is hotter than in poland
elephant is bigger than monkey
cheetah is faster than tiger
i'm better in maths than in polish
my brother is more stupid than me
this book is bigger than pen
mouse is smaller than dog
this girl is the prettiest from all
i like mexican food the most