Metalowa kule o promieniu dlugosci 10 cm oraz stozek w ktorym srednica i wysokosc maja dlugosci odpowiednio 16 cm i 12 cm,przetopiono. nastepnie wykonano z nich walec o srednicy 8√3 dzielone przez 3 w mianowniku tego ulamka. oblicz wysokosc tego walca

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:46:00+01:00
Metalowa kule o promieniu dlugosci 10 cm oraz stozek w ktorym srednica i wysokosc maja dlugosci odpowiednio 16 cm i 12 cm,przetopiono. nastepnie wykonano z nich walec o srednicy 8√3 dzielone przez 3 w mianowniku tego ulamka. oblicz wysokosc tego walca

objętość kuli: V = 4/3 Пr³ = 4/3П *10³ = 4000/3П
objętość stożka V = 1/3 Pp *h = 1/3Пr²*h = П 64 *12 = 768/3П = 256П
objętość walca = objętość kuli + objętość stożka
Пr²*h = 4000/3 П + 256П
(4√3/3)² *h = 4000/3 + 256
48/9* h = 4000/3 + 256 /*9
48h = 12000 +2304
48h = 14304
h = 298

szukany walec ma wysokość 298 cm

5 3 5