Tren X
Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi sie podziała?
W którą stronę, w którąś sie krainę udała?
Czyś ty nad wszystki nieba wysoko wniesiona
I tam w liczbę aniołków małych policzona?
Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szcześliwe
Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe
Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem
Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu moim?
Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze,
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze?
Czyli sie w czyścu czyścisz, jesli z strony ciała
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była,
Niżeś sie na mą ciężką żałość urodziła?
Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości,
A nie możesz li w onej dawnej swej całości,
Pociesz mię, jako możesz, a staw sie przede mną
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną.

PYTANIA:
1.w słowach Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest uderza ton
a)rozpaczy i zwątpienia
b)spokoju i pogodzenia z losem
c)nostalgii i nadziei
d)melancholi,lecz nie rozpaczy
2.poszukiwanie zmarłej w róznych zaświatach dowodzi
a)znajomosci roznycz mitologii i wierszy
b)niemoznosci dokonania wyboru religii
c)determinacji zrozpaczonego ojca
3.dwa koncowe wersy trenu wyrazaja
a)rozkaz
b)prośbę
c)zachętę
d)odmowę
4.pisząc Orszula,Kochanowski uzył
a)neoloizmu
b) współczesnej mu formy wyrazu
c)zdrobniałej formy wyrazu
d)archaizmu
5. tren ze wzgledu na tematyke mozna zestawic z innym gatunkiem lirycznym
a)sonetem
b)fraszką
c)elegią
d)panegirykiem
6.w trenie X wystepuja rymy
a)żenskie, przeplatane
b)męskie,dokładne
c)żenskie,parzyste
d)meskie,parzyste
7.o tym że adresatem lirycznym wiersza jest dziecko,swiadcza m.in
a)rymy
b)powtorzenia
c)metafory
d)zdrobnienia

1

Odpowiedzi

2009-11-26T20:01:08+01:00