1. Znajdź współrzędne punktów przecięcia podanej prostej z osiami układu współrzędnych, a następnie narysuj tę prostą
a) 3x + 12= 0
b) 1/4y - 1/2 = 0
c)-2x+ 5y-10= 0

2. Znajdź współrzędne punktu przecięcia prostych:
a) x= -3, y= 5
b)x=1/2 , y=-2x +4
c)y= -10 , 3x+2y-20= 0
d) y= 2/3x -5 , -x+2y -1 = 0

3. Sprawdź czy proste o równaniach 2x-4y+2 = 0 , 2x+y-3= 0 i x+2y+1 = 0 przecinają się w jednym punkcie.


Za zadania daję 40 pkt.potrzebuje je na dzisiaj.
Jeśli chodzi o rysunki jakby ktos zrobil pr0sze wysylac na e-maila: [email protected]


Czekam;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T23:24:22+01:00
1a
3x + 12 = 0 |4
x + 4 = 0
x=-4

1/4y - 1/2 = 0 /4
y-2 = 0
y = 2

2x+ 5y-10= 0\5
2/5x + y = 2
y=2 - 2/5 x


zad 2

a) x= -3, y= 5

(-3,5)
b
b)x=1/2 , y=-2x +4
y = -2 * 1/2 + 3 = 2
(1/2,2)

cc)y= -10 , 3x+2y-20= 0

3x-20-20=0
3x=40
x=13 1/3

(13 1/3, -10)

d) y= 2/3x -5 , -x+2y -1 = 0

-x + 4/3 x -10 - 1 = 0
1/3 x = 11
x = 33
y = 22 - 5 = 17
(33,17)


zad 3

2x-4y+2 = 0 , 2x+y-3= 0 i x+2y+1 = 0

2x-4y+2 = 0 , 2x+y-3= 0
x-2y=2
2x+y=3 / -2

x-2y=2
-4x-2y=-6

-3x=-4
x=4/32x+y-3= 0 i x+2y+1
x+2y=-1

-4x-2y=-6
x+2y=-1

-3x=-7
x--7/3

proste nie przecinaja sie w jednym punkcie