Odpowiedzi

2009-11-26T20:27:13+01:00
A) pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku(karbon) - wytworzyły się w nieckach o zapadającym się podłożu bagiennym. Duża ilość szczątków roślinnych utworzyła narastającą warstwę torfu. Podczas zapadania się terenu torfowiska pokrywały się warstwą osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki, pod wpływem nacisku zaległych warstw i wysokiej temp. torf zmieniał się w węgiel brunatny a potem w kamienny. W skutek przysypywania roślin osadami mineralnymi powstały owe pokłady węgla.
2009-11-26T20:30:27+01:00
Warunki te to: ciepło, wilgotność, parno, bagna i tereny torfowiskowe, zapadanie się terenu.

A tak bardziej dokładnie
Pokłady węgla kamiennego wytworzyły się w nieckach o zapadającym się podłożu bagiennym. Duża ilość szczątków roślinnych tworzyła tu narastającą warstwę torfu. Gdy teren zapadał się szybciej torfowiska pokrywały się warstwą osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki (np.piasek, żwir), pod wpływem nacisku nadległych warstw oraz wysokiej temperatury torf zmieniał się w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny. W skutek wielokrotnego przysypywania roślinności osadami mineralnymi powstało wiele pokładów węglowych.
3 4 3