1. Spośród podanych określeń, wybierz to, które najlepiej oddaje istotę energii aktywacji i wyjaśnij dlaczego :
a. energia pobierana z otoczenia podczas przebiegu reakcji endoenergetycznej,
b. energia przekazywana do układu podczas przebiegu reakcji egzoenergetycznej,
c. minimalna porcja niezbędna do zapoczątkowania reakcji.

2. Podaj, które reagenty : substraty czy produkty mają większy zasób energii w następujących reakcjach :
a. egzoenergetycznej reakcji łączenia się miedzi z siarką,
b. endoenergetycznej reakcji rozkładu tlenku rtęci (II),
c. egzoenergetycznej reakcji łączenia się chloru z wodorem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T20:11:30+01:00
1.

Energia aktywacji jest to minimalna porcja energii niezbędna do zapoczątkowania reakcji.

Przykładem może być reakcja spalania drewna. Jest to reakcja egzoenergetyczna (energia wydziela sią jako światło i ciepło) ale nie zachodzi spontanicznie w temp. pokojowej. Musimy dostarczyć odpowiedniej energii aktywacji (energia cieplna - podpalenie drewna) aby proces zaczął przebiegać.

2.

a. egzoenergetycznej reakcji łączenia się miedzi z siarką (substraty),

b. endoenergetycznej reakcji rozkładu tlenku rtęci (II) (produkty),

c. egzoenergetycznej reakcji łączenia się chloru z wodorem (substraty).

W czasie reakcji egzo część energii substratów wydziela sie do otoczenia i o tę porcję energii produkty są od nich uboższe.

Odwrotnie w czasie reakcji endo - energia jest dostarczana z otoczenia i "magazynowana" w produktach.

Pozdro))
1 5 1