Zadanie 1.

Dlaczego na tablicy szkolnej dobrze pisze się kawałkiem kredy, natomiast nie udaje się pisać kawałkiem białego marmuru lub kamienia wapiennego? Co można stwierdzić o siłach przyciągania cząsteczek w kredzie, marmurze, wapieniu?

Zadanie 2.

Drobne ziarenko pisaku jest cięższe od kropelki wody o takiej samej objętości. Dlaczego więc wiatr na drodze łatwo unosi drobny piasek (kurz) do góry, natomiast taki sam wiatr nie unosi drobnych kropelek wody do góry z powierzchni rzeki lub jeziora?

Zadanie 3.

Dlaczego trudno rozdzielić dwie tafle szklane (np. kawałki szyb okiennych, lusterka), jeżeli między nimi jest warstewka wody?

Zadanie 4.

Jakie zjawiska potwierdzają fakt, że im wyższa temperatura tym, szybszy jest ruch cząsteczek substancji?

Zadanie 5.

Czym różni się ruch cząsteczek lodu od ruchu cząsteczek wody i ruchu cząsteczek pary wodnej?

Zadanie 6.

Dlaczego w gorącej wodzie sól i cukier rozpuszczają się szybciej niż w zimnej?


Tade najlepszą ;D Musze mieć te zadania ;D please help :D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T20:18:45+01:00
Zad 1
Gdyż cząsteczki kredy są związane ze sobą luźno, a ich oddziaływania są słabe. Marmur i wapń --> odwrotnie ; >
Zad 2
Ponieważ cząsteczki wody są silniej ze sobą związane (silne oddziaływania między nimi) niż dwa różne ziarnka piasku
zad 3
Ponieważ cząsteczki wody się silnie przyciągają oraz są mocno ze sobą związane
zad 4
hmm.. nie jestem pewien, ale choćby rozpuszczanie cukru w herbacie (samorzutne rozsprzestrzenienie się jednej substancji w drugiej) czyli po prostu zjawisko dyfuzji.
zad 5
cząsteczki lodu nie poruszają się (tylko drgają), są mocno ze sobą związane.
cząsteczki wody są mocno ze sobą związane (lecz słabiej niż te lodu), występują większe odtępy między nimi, poruszają się powoli.
między cząsteczkami pary wodnej są duże odległości, są słabo ze sobą związane, poruszają się chaotycznie, bardzo szybko, zderzają się ze sobą.
zad 7
(zad 4 : >) Ponieważ im wyższa temperatura tym szybszy ruch cząsteczek, czyli szybciej zachodzi dyfuzja ; >
uff.. liczę na besta ; P
2 5 2
2009-11-26T20:38:50+01:00
Zad.1 Kredą da się pisać po tablicy, ponieważ przyciąganie cząsteczek jest w niej mniejsze niż w marmurze czy wapieniu.
zad.2 Wiatr nie unosi kropel wody z jeziora, gdyż pomiędzy kroplami istnieje duże przyciąganie międzycząsteczkowe.
zad.3 Trudno je rozdzielić, gdyż cząsteczki wody i szkła przyciągają się bardzo mocno .
zad.4 Kiedy woda się gotuje to 'bulgocze'. W ciepłej wodzie sól czy cukier rozpusci się szybciej dzięki ruchom cząsteczek, czyli dyfuzja zachodzi szybciej w ciepłej wodzie.
zad.5 Cząsteczki pary wodnej poruszają się bardzo szybko , zaś cząsteczki lody nie poruszają się.
zad.6 W wodzie ciepłej cząsteczki poruszają się szybciej, dlatego sól, cukier rozprzestrzeni się w niej szybciej.
5 4 5